Privredno društvo za građevinarstvo i trgovinu M&V HOME d.o.o. je osnovano 2007. godine sa sedištem u ul. Matavuljeva br.1, Beograd.

Osnovni podaci o preduzeću M&V HOME:

Firma je obveznik PDV-a

PIB: 105069494
Matični broj: 20301449
Žiro račun: 160-419544-19 Banca Intesa
Designed by www.otaco.rs